[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/biometria-hematica-completa/” color=”lightblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Biometría Hematica Completa[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hemática datos del equipo/” color=”darkblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Biometría Hemática datos del equipo[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/formula-roja” color=”darkblue” align=”block” target=”_blank” size=”huge”]Formula Roja[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hemática de Verificación /” color=”blue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Biometría Hemática de Verificación[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/grupo-sanguineo-y-factor-rh/” color=”blue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Grupo Sanguíneo y RH[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hematica Completa/” color=”lightblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Formula  Blanca[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hemática datos del equipo/” color=”darkblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Velocidad de Sedimentación Globular  (VSG)[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hemática de Verificación /” color=”blue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Recuento de Plaquetas[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/estudios/analisis-sanguineo/grupo-sanguineo-y-factor-rh/” color=”blue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Estudio de Reticulocitos[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/?page_id=415&preview=true” color=”darkblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Investigación de plasmodium (gota gruesa)[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hematica Completa/” color=”lightblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Inv. de Eosinofilos en moco nasal (1m)[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hemática datos del equipo/” color=”darkblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Inv. de eosinofilos en moco nasal (3m)[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/servicios/Biometría Hemática de Verificación /” color=”blue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Coombs    Directo    [/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/?page_id=415&preview=true” color=”darkblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Coombs     Indirecto     [/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/?page_id=415&preview=true” color=”darkblue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Búsqueda  de Tripanozoma (frotis de sangre[/button]

[button link=”http://centrodeespecialidadesdehuajuapan.com/laboratoriosclinicoszaragoza/estudios/analisis-sanguineo/grupo-sanguineo-y-factor-rh/” color=”blue” align=”left” target=”_blank” size=”huge”]Células le[/button]